Firma kami telah mula beroperasi semenjak 1987

Objektif kami ialah untuk memberikan perkhidmatan yang kompetitf melalui perancangan yang pro-aktif
dengan sokongan dari kumpulan kakitangan yang komited dan berpengalaman.

Lesen-lesen kelulusan:

  1. Setiausaha Syarikat
  2. Agen Cukai Pendapatan
  3. Agen Cukai GST

Keahlian Institusi-institusi:

  1. Malaysian Institute of Accountant MIA
  2. Persatuan Akauntan Percukaian Malaysia MATA
  3. Chartered Tax Instutute of Malaysia CTIM
  4. Institute of Cooperative and Management Auditors ICMA